Vervolg Condor-arrest na verwijzing

Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof ’s Hertogenbosch over de Condor-kwestie. In dit arrest doet het hof de zaak FNV c.s./Condor af, die door de Hoge Raad naar het hof was verwezen bij arrest van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2687). De vorderingen van FNV c.s. worden grotendeels toegewezen.

Lees meer...

Hoger beroep vonnis Transavia/FNV

In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam geoordeeld over de procedure waarin FNV en Transavia streden om de ADV-dagen. Het hof heeft (anders dan de kantonrechter Haarlem) geoordeeld dat de FNV-leden door middel van incorporatie aan de nieuwe cao zijn gebonden zijn, ondanks het feit dat FNV niet langer partij is bij de cao.

Deze andere uitkomst in hoger beroep hangt samen met de uitleg van het incorporatiebeding. De Haarlemse kantonrechter oordeelde dat FNV-leden niet door het incorporatiebeding konden worden gebonden, omdat FNV geen partij was bij de cao en daarmee de representativiteit aan werknemerszijde te sterk was gedaald. Dit werd cijfermatig onderbouwd. De FNV-leden konden terugvallen op de nawerking van de laatste cao waar FNV nog partij bij was.

Lees meer...

Benefiet-bijeenkomst

We kijken terug op een geslaagde Benefiet-bijeenkomst met een geweldige groep deelnemers. Het Haarlems Dagblad deed verslag (klik hier). De opbrengst bedroeg in totaal € 4.100,= dus dat is een prachtig bedrag. Het komt ten goede aan kacheltjes en een aggregaat voor het schooltje op het kamp Moria op het eiland Lesbos. Iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank!

Lees meer...