Hoe werkt stilzwijgende verlenging van de cao?

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis hebben werkgevers en werknemers niet of nauwelijks overlegd over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen komen nu weer langzaam om gang. Intussen is bij een recordaantal van 267 cao's de looptijd verstreken zonder dat er afspraken over nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt. Zeker nu duidelijk is dat we in de tweede corona-golf zijn beland, is de stilzwijgende verlenging van de cao (op grond van artikel 19 Wet CAO) van groot belang.

Lees meer...

Arbeidsovereenkomst voor zzp-contrabassiste

Een contrabassiste die tussen 2013 en 2018 als rempla├žant (plaatsvervanger) aan het Balletorkest verbonden was, werkte er zoveel dat, ook gelet op alle overige omstandigheden, zij aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lees meer...

NIEUWSBRIEF MEI 2020

Beste lezers,

Het publieke leven start weer langzaam op na de vreemde tijd die we achter ons hebben liggen. Ik hoop dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. En ook dat we allemaal gezond mogen blijven. Blijf voorzichtig ook de komende tijd. 
 
Goed nieuws: de bewerking van mijn boek Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid is bijna gereed.
Volgende maand gaat het manuscript naar Kluwer en oktober 2020 zal de derde druk verschijnen.

Lees meer...