In het afgelopen jaar heb ik als lid van de werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) meegewerkt aan het opstellen van de Cao-ontslagcommissie Code. De Wet Werk en Zekerheid maakt het mogelijk in de cao een eigen procedure op te nemen voor het toetsen van bedrijfseconomisch ontslag. Er zijn echter geen tot weinig procedurele voorschriften in de wet. Op de site van de VvA is nu onze best practice-code gepubliceerd om werkgevers en cao-partijen behulpzaam te zijn bij het instellen van een cao ontslagcommissie. Daarbij is het tevens een belangrijk streven geweest om de kwaliteit van een zogeheten ‘onafhankelijke commissie’ te waarborgen.

Als cao-partijen willen afwijken van het afspiegelingsbeginsel, dan is het instellen van een cao ontslagcommissie verplicht. De onafhankelijke commissie kan zowel via een bedrijfstak-cao als een ondernemings-cao worden ingesteld en kan dus gelden voor één of meerdere werkgevers.

Reglement
De best practice-code kan als reglement op de cao ontslagcommissie van toepassing worden verklaard. In deel 1 van de best practice-code staan procedurele eisen waaraan de cao ontslagcommissie moet voldoen. De code kent tevens een facultatief deel 2. Het biedt de cao-partijen de mogelijkheid een artikel op te nemen over digitaal procederen, vergelijkbaar met de verplichte digitale UWV-procedure. Ook bevat deel 2 een bepaling over het zoveel mogelijk gezamenlijk, in een gecombineerde zitting door de cao ontslagcommissie behandelen van meerdere verzoeken om bedrijfseconomisch ontslag. Anders dan ten aanzien van de UWV-uitspraken die nauwelijks worden gepubliceerd, beveelt de code aan de uitspraken van de cao ontslagcommissie (geanonimiseerd) te publiceren. De tekst van de code vindt u op de Website van de VvA (klik hier)

Blogbericht 10 augustus