Met het oog op de verminderde vernieuwing van cao’s is met ingang van 1 juli 2015 is de Wet AVV gewijzigd door invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Een nieuw art. 4a Wet AVV biedt de mogelijkheid om het avv-besluit tijdelijk en éénmalig te verlengen met een periode van maximaal één jaar, indien sprake is van een ongewijzigd en stilzwijgend verlengde cao in de zin van artikel 19 Wet CAO. Cao-partijen kunnen deze verlenging aanvragen.

Beoogd is het voorkomen van het ontstaan van avv-loze periodes, welk doel bijdraagt aan de cao-naleving en de cao-handhaving. Het verlengen van een avv-besluit is alleen mogelijk indien het avv-besluit eindigt direct voorafgaand aan het tijdstip waarop de cao ongewijzigd en stilzwijgend wordt verlengd op de wijze zoals in artikel 19 Wet CAO bepaald. Dit betekent dat verlenging van een avv-besluit niet mogelijk is indien in de cao zelf uitdrukkelijk is bepaald dat deze van rechtswege op het overeengekomen tijdstip eindigt. Evenmin is verlenging van het avv-besluit mogelijk indien de cao tijdig is opgezegd of in de situatie dat middels wijziging van het looptijdartikel de looptijd van de cao zelf uitdrukkelijk is verlengd.

Voor meer en uitgebreide kennis over de stilzwijgende verlenging van de cao, van het avv-besluit en over nawerking van de cao schrijft u zich in voor de Tweedaagse Cursus Cao-recht die plaatsvindt op 17 september en 1 oktober 2015 (zie Cao-recht Cursus op de Website)

Blogbericht 13 augustus