In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam geoordeeld over de procedure waarin FNV en Transavia streden om de ADV-dagen. Het hof heeft (anders dan de kantonrechter Haarlem) geoordeeld dat de FNV-leden door middel van incorporatie aan de nieuwe cao zijn gebonden zijn, ondanks het feit dat FNV niet langer partij is bij de cao.

Deze andere uitkomst in hoger beroep hangt samen met de uitleg van het incorporatiebeding. De Haarlemse kantonrechter oordeelde dat FNV-leden niet door het incorporatiebeding konden worden gebonden, omdat FNV geen partij was bij de cao en daarmee de representativiteit aan werknemerszijde te sterk was gedaald. Dit werd cijfermatig onderbouwd. De FNV-leden konden terugvallen op de nawerking van de laatste cao waar FNV nog partij bij was.

Het hof nu oordeelt dat FNV wel degelijk aan het incorporatiebeding kunnen worden gehouden. Het hof betrekt zowel de cao-norm als de Haviltex-norm bij de uitleg. Het incorporatiebeding moet volgens het hof aan de hand van de cao-norm ‘redelijkerwijs zo worden begrepen, dat daarin wordt verwezen naar de telkens geldende cao voor het grondpersoneel van Transavia. Dit ongeacht de vraag welke cao-partijen daarbij aan werknemerszijde zijn betrokken.’. Daarbij is volgens het hof niet gebleken dat de FNV-leden, gelet op de wederzijdse gedragingen en verklaringen van hen en Transavia bij het sluiten van de arbeidsovereenkomsten, redelijkerwijs mochten verwachten dat zij niet gebonden zouden kunnen worden aan een nieuwe cao die Transavia met andere vakbonden gesloten heeft. Dit betekent dat de toepassing van de Haviltex-maatstaf niet tot een andere uitleg van het incorporatiebeding leidt dan de cao-norm.

De nawerking van de oude cao wordt wel toegewezen, echter vanaf 1 mei 2016 worden de FNV-leden gebonden aan de nieuwe cao. Nu deze een standaardkarakter kent, komt aan de nawerking van de oude cao een einde per 1 mei 2016.

Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019, Zaaknummer 200.217.279/01 (Transavia/FNV).

Dit nieuwsbericht is geschreven door mr. dr. Esther Koot-van der Putte, eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding (www.cao-recht.nl).