In de Kinderopvang roept de BVOK op om de Cao Kinderopvang niet algemeen verbindend te verklaren: 'De meeste kinderopvangbedrijven zijn onvoldoende solvabel en liquide om een nieuwe crisis te kunnen opvangen', stelt de BVOK. Daarom pleit zij voor directe aanpassing van de Wet IKK en het niet verbindend verklaren van de nieuwe cao Kinderopvang.’.

Lees meer...