19-5-2020
FNV vordert betaling van de bonus aan de werknemers. Partijen zijn verdeeld over de vraag of het personeel van Santon ook recht op een bonus bij een negatief resultaat. De bonusregeling is opgenomen in het personeelshandboek. De regeling is tot stand gekomen met instemming van de ondernemingsraad en in overleg met FNV.

De tekst van de bonusregeling wordt aan de hand van de cao-norm uitgelegd. Maar bijzondere omstandigheden maken het mogelijk ook te kijken naar de kenbare bedoeling van partijen. Dit is mogelijk omdat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat er een glijdende schaal bestaat tussen de cao-norm en de Haviltex-norm (voor de uitleg van individuele contractsbepalingen).

De kantonrechter beoordeelt de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. Naar oordeel van de kantonrechter ligt meer voor de hand dat er alleen een bonus wordt uitgekeerd, indien sprake is van een positief resultaat. Een bonus is immers, anders dan een periodieke salarisverhoging, een extra beloning voor prestaties die hebben bijgedragen aan een positief resultaat. Naar Santon terecht heeft gesteld, zou het uitkeren van een jaarlijkse bonus terwijl sprake is van een negatief resultaat de onderneming in een nog slechtere positie brengen en daarmee de continuïteit in gevaar kunnen brengen. Natuurlijk kunnen daar afwijkende afspraken over worden gemaakt, maar dan ligt het voor de hand om dat expliciet vast te leggen. Dit laatste is niet gebeurd.

Voorts wordt betekenis gehecht aan de wijze waarop Santon c.s. uitvoering hebben gegeven aan de bonusregeling, voor zover dat blijkt uit de kenbare praktijk. In de toekenningsbrieven is consequent, door de jaren heen, steeds melding gemaakt van een winstuitkering. Daarnaast geldt dat in de jaren 2012 en 2014 geen bonusuitkering plaatsvond vanwege de financiële slechte resultaten van Santon c.s.

Eén en ander leidt tot afwijzing van de vorderingen van FNV.

Kantonrechter Rotterdam 15-5-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4269, Zaaknummer 8196201 / CV EXPL 19-51786 (FNV/Santon).

Dit nieuwsbericht is geschreven door mr. dr. Esther Koot-van der Putte, eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding (www.cao-recht.nl).