Beste lezers,

Het publieke leven start weer langzaam op na de vreemde tijd die we achter ons hebben liggen. Ik hoop dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. En ook dat we allemaal gezond mogen blijven. Blijf voorzichtig ook de komende tijd. 
 
Goed nieuws: de bewerking van mijn boek Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid is bijna gereed.
Volgende maand gaat het manuscript naar Kluwer en oktober 2020 zal de derde druk verschijnen.

Agenda
 

 

Nieuwe cursus data: 24 september en 8 oktober 2020

De cursus van het voorjaar is verschoven naar september. We zullen daar in Zaamen op de Nieuwe Gracht in Haarlem de eerste ‘anderhalve meter cursus’ houden. Er is dus maar zeer beperkt ruimte (wel exclusief zo!)….namelijk voor 6 cursisten. Ik zou het erg leuk vinden om weer eens een echte cursus te geven; dat heb ik wel gemist tijdens de lockdown!
Vanzelfsprekend komen alle belangrijke thema’s aan bod, zoals o.a.: binding, nawerking, uitleg, werkingssfeer, avv, ongebonden werknemers, driekwart dwingend recht en dispensatie. Zie voor meer info: www.cao-recht.nl/cursus.
 

 

Actualiteiten Rechtspraak
 

 

Bonusregeling ook bij negatief resultaat?

FNV vordert betaling van de bonus aan de werknemers. Partijen zijn verdeeld over de vraag of het personeel van Santon ook recht op een bonus bij een negatief resultaat. De bonusregeling is opgenomen in het personeelshandboek. De regeling is tot stand gekomen met instemming van de ondernemingsraad en in overleg met FNV.
Lees verder
 

 

Geen geslaagd beroep op rechtsvermoeden arbeidsomvang op grond van art. 7:610b BW

Op werknemers arbeidsovereenkomst is de Cao Binnendienst voor het Verzekeringsbedrijf (hierna: cao) van toepassing. Tussen partijen staat vast dat werknemer (eiser) vanaf juni 2017 overwerk heeft verricht en dat hij op basis van de cao voor het overwerk de toepasselijke extra beloning uitbetaald heeft gekregen. Het geschil tussen partijen betreft de vraag of eiser op grond van het rechtsvermoeden ex artikel 7:610b BW vanaf 1 juli 2018 aanspraak heeft op een arbeidsovereenkomst met een omvang van 55,15 uur per week.
Lees verder

 

Partners

 

De Groninger Leergang Arbeidsrecht gaat weer van start in het najaar van 2020.
 

 
image.png

 

Massage voor de zorg is een initiatief om personeel van zorginstellingen en ziekenhuizen in de regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer een massage aan te bieden. Zo kunnen we onze dankbaarheid en waardering ook écht laten voelen. Doneren kan via de link.