Arbeidsovereenkomst voor zzp-contrabassiste

Een contrabassiste die tussen 2013 en 2018 als rempla├žant (plaatsvervanger) aan het Balletorkest verbonden was, werkte er zoveel dat, ook gelet op alle overige omstandigheden, zij aanspraak kan maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Lees meer...

NIEUWSBRIEF MEI 2020

Beste lezers,

Het publieke leven start weer langzaam op na de vreemde tijd die we achter ons hebben liggen. Ik hoop dat u en uw dierbaren in goede gezondheid verkeren. En ook dat we allemaal gezond mogen blijven. Blijf voorzichtig ook de komende tijd. 
 
Goed nieuws: de bewerking van mijn boek Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid is bijna gereed.
Volgende maand gaat het manuscript naar Kluwer en oktober 2020 zal de derde druk verschijnen.

Lees meer...

Bonusregeling ook bij negatief resultaat?

19-5-2020
FNV vordert betaling van de bonus aan de werknemers. Partijen zijn verdeeld over de vraag of het personeel van Santon ook recht op een bonus bij een negatief resultaat. De bonusregeling is opgenomen in het personeelshandboek. De regeling is tot stand gekomen met instemming van de ondernemingsraad en in overleg met FNV.

Lees meer...

Geen geslaagd beroep op rechtsvermoeden arbeidsomvang op grond van art. 7:610b BW

5-5-2020
Op werknemers arbeidsovereenkomst is de Cao Binnendienst voor het Verzekeringsbedrijf (hierna: cao) van toepassing. Tussen partijen staat vast dat werknemer (eiser) vanaf juni 2017 overwerk heeft verricht en dat hij op basis van de cao voor het overwerk de toepasselijke extra beloning uitbetaald heeft gekregen. Het geschil tussen partijen betreft de vraag of eiser op grond van het rechtsvermoeden ex artikel 7:610b BW vanaf 1 juli 2018 aanspraak heeft op een arbeidsovereenkomst met een omvang van 55,15 uur per week.

Lees meer...