Dispensatie geldt niet voor opvolgende cao’s

De werknemer had een arbeidsovereenkomst waarin werd verwezen naar de Cao Afbouw, met uitzondering van enkele gedispenseerde bepalingen (werktijd, beloning en vergoedingen waren cf. de Bouw-CAO).

Lees meer...

Vervolg Condor-arrest na verwijzing

Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof ’s Hertogenbosch over de Condor-kwestie. In dit arrest doet het hof de zaak FNV c.s./Condor af, die door de Hoge Raad naar het hof was verwezen bij arrest van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2687). De vorderingen van FNV c.s. worden grotendeels toegewezen.

Lees meer...