Incorporatiebeding gesloten met het oog op door FNV afgesloten cao; geslaagd beroep op nawerking

20-4-2017

De kantonrechter Haarlem oordeelt dat de FNV-leden niet op grond van het dynamisch incorporatiebeding kunnen worden gehouden aan de opvolgende cao waarbij FNV geen partij (meer) is. De FNV-leden komt een beroep toe op nawerking van de laatste cao waarbij FNV partij was. Het beroep door de werkgever op het incorporatiebeding wordt afgewezen op grond van de toepassing van het Haviltex-criterium gecombineerd met de cao-norm: “Toen de werknemers tekenden voor het incorporatiebeding mochten zij redelijkerwijs verwachten dat eventuele toekomstige cao’s, net als de cao die zij van toepassing hebben verklaard op hun arbeidsovereenkomst door te tekenen voor het betreffende incorporatiebeding, zou worden gesloten met representatieve vakorganisaties, die beogen hun belangen te behartigen”. Van representativiteit was naar oordeel van de kantonrechter geen sprake meer.

Feiten

Lees meer...

Nieuwe solidariteit op de arbeidsmarkt

Inleiding

Een breed gevoelde onbehaaglijkheid strijkt over werk, inkomen, sociale en collectieve voorzieningen. Dat leidt tot vervreemdende en ongemakkelijke waarheden, veranderingen zijn niet meer van ons, maar raken ons zeer. De vakbeweging verliest zijn representativiteit, zzp’ers worden niet toegelaten tot een systeem dat in leven wordt gehouden met kunstgrepen.

Lees meer...

Vloeiend verlopen cao-seizoen

Werkgeversvereniging AWVN spreekt in haar maandelijkse cao-rapportage van een vloeiend verlopend cao-seizoen. Dit jaar lopen er 411 cao’s af voor 1,9 miljoen werknemers. Inmiddels zijn er voor 74 cao’s (0,6 miljoen werknemers) een nieuw akkoord bereikt, 12% meer dan gemiddeld in voorgaande jaren.

Lees meer...

Nieuw! Tweedaagse Cursus Cao-recht met aandacht voor 'cao-loze periode'

Op 17 september en 1 oktober is het weer zover. ....nazomer in Haarlem.....heerlijk in het centrum aan de gracht genieten van twee volle dagen cao-recht! Met vakgenoten en onder mijn enthousiaste leiding gaan we de diepte in van het cao-recht. Alle aspecten rond binding aan de cao alsmede het afwijken van de cao komen aan bod. Er is ruimte voor interactie, inbreng uit de eigen praktijk. Er is zeer goede catering. Vol met nieuwe informatie en met nieuwe inspiratie keert u huiswaarts! De cursus wordt steeds zeer hoog gewaardeerd, dus schrijf u snel in!

Lees meer...

Verlenging avv-besluit

Met het oog op de verminderde vernieuwing van cao’s is met ingang van 1 juli 2015 is de Wet AVV gewijzigd door invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Een nieuw art. 4a Wet AVV biedt de mogelijkheid om het avv-besluit tijdelijk en éénmalig te verlengen met een periode van maximaal één jaar, indien sprake is van een ongewijzigd en stilzwijgend verlengde cao in de zin van artikel 19 Wet CAO. Cao-partijen kunnen deze verlenging aanvragen.

Lees meer...