Binding aan Cao Odfjell en het constitutief vereiste van art. 4 Wet LV

walden-pond

Binding aan Cao Odfjell en het constitutief vereiste van art. 4 Wet LV

05-06-2014

Odfjell, een bedrijf dat een tankopslagterminal voor olie en chemie exploiteert, verkeert in zwaar weer. Centraal staat de vraag of het Sociaal Plan (dat een standaard-karakter heeft) een einde maakt aan gunstiger bepalingen uit de eerder afgesloten arbeidsvoorwaarden-cao. Deze cao was niet aangemeld conform art. 4 Wet LV. In geschil was ook de vraag of er door de werknemers rechten konden worden ontleend aan de cao-bepaling, nu partijen van mening verschilden over de vraag of de bepaling een normatief danwel een obligatoir karakter had.

Lees meer...