Hoe werkt stilzwijgende verlenging van de cao?

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis hebben werkgevers en werknemers niet of nauwelijks overlegd over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen komen nu weer langzaam om gang. Intussen is bij een recordaantal van 267 cao's de looptijd verstreken zonder dat er afspraken over nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt. Zeker nu duidelijk is dat we in de tweede corona-golf zijn beland, is de stilzwijgende verlenging van de cao (op grond van artikel 19 Wet CAO) van groot belang.

Lees meer...