Esther Koot en Huub de Graaff zijn samen de Cao Coaches.

Het is niet eenvoudig: de toekomst organiseren met het huidig instrumentarium aan regels en arbeidsvoorwaarden . De druk om dat wel te doen neemt toe. De Cao Coaches kunnen daar bij helpen. Uitgebreide kennis van het cao-recht , verandervoorbeelden uit de praktijk en (proces)ervaring met het vertalen van doelen en wensen in artikelen en teksten.

Onze missie is cao-partijen in sectoren en bedrijven voor te lichten over mogelijkheden en te begeleiden bij het sluiten van toekomstgerichte cao’s. Samen met de onderhandelingsdelegaties zoeken we naar het gezamenlijk vertrouwen om de oude patronen (deels) los te laten en opnieuw verbinding met elkaar te zoeken op een manier die de sector goed doet. Ons streven is het bevorderen van nieuwe vormen van solidariteit, waardoor zoveel mogelijk groepen worden ‘ingesloten’ in plaats van ‘uitgesloten’. Een belangrijk middel daarvoor is de door Cao Coaches ontwikkelde Caoo: de collectieve arbeids- en opdrachtovereenkomst. Deze caoo bevat zowel voorzieningen voor werknemers àls voor zzp’ers, in onze woorden: voor werkenden, mede gebaseerd op veranderend denken over rechten en plichten van betrokkenen met als uitgangspunt een gelijk speelveld. Inzoomen op een specifiek op een beroep gerichte cao met daar op afgestemde bepalingen en inhoud is ook een optie.

We willen cao-partijen graag in beweging brengen. Een deel van het traject wordt spelenderwijs, ‘fysiek’ doorlopen met de door ons ontwikkelde Cao-Game. Een levensecht spel, waarmee mogelijke of gewenste stappen naar de toekomst tastbaar worden gemaakt, besproken en toegelicht, wat is nodig, hoe haalbaar te maken, het begint met dromen, weg uit de traditionele onderhandelingssfeer. Er zijn uiteraard ‘ punten te verdienen met toekomstgerichte stappen’…. Wie in oude patronen blijft hangen, merkt het! Dat doen we op een levensgroot spelbord waar partijen zelf een rol op spelen.

Publicaties
H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, “De wetgever is aan zet” (reeks Nieuws Solidariteit), Zeggenschap 2017-2 .

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, “Nieuwe solidariteit tussen werkenden” (reeks Nieuwe Solidariteit), Zeggenschap 2016-2 .

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, “Ander beloningssysteem verbindt jong en oud” (reeks Nieuwe Solidariteit), Zeggenschap 2016-3 .

Momenteel zijn Huub en Esther druk bezig achter de schermen te spreken met zoveel mogelijk beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders van vakbonden en werkgeversverenigingen om te zoeken naar nieuwe vormen van solidariteit. Alle personen die zij in dit verband spreken zijn uitgenodigd voor een Slotavond in Den Haag (op 27 juni 2019) waar de CaoGame gespeeld gaat worden. Naar aanleiding van deze avond zal er aandacht zijn in de media voor de uitkomsten van deze avond. Zie alvast een recent stuk in Trouw van de CaoCoaches: Bekijk publicatie

Geïnteresseerd in wat wij voor uw branche of cao kunnen betekenen? Neem contact op en wij lichten het graag toe in een vrijblijvend gesprek.

CAO Coaches