Advies | Begeleiding

De mogelijkheden om mij in te schakelen zijn legio, zo werk ik veel voor advocaten als ‘lawyers' lawyer' waarbij ik mijn specialistische expertise in een (deel van de) procedure inzet. Cao-partijen betrekken mij geregeld bij vraagstukken over de werkingssfeer van hun eigen cao, en daarmee samenhangend: hun dispensatiebeleid. Ministeries vragen mij mee te denken bij nieuwe beleidsregels of wetswijzigingen.

Ook treed ik op als sparring partner voor ondernemers en bedrijfsjuristen, geef ik werkingssfeeradvies, advies over bindings-vraagstukken, al dan niet na overgang van onderneming, verzorg ik second opinions, waarbij de kansen van een (hoger beroeps-)procedure worden ingeschat.

Esther

Mijn praktijk

Case:
Dit jaar heb ik cao-partijen geadviseerd over een sluitende formulering van hun werkingssfeer. Daarop kon ook een passend dispensatiebeleid worden geënt. Cao-partijen worstelden al jaren met de formulering maar zijn nu tevreden. Er is duidelijkheid voor de werkgevers en werknemers in de sector.

Case:
Een advocatenkantoor werkt in een bepaalde arbeidsrechtelijke procedure. Er zit een complex cao-rechtelijke component aan de zaak. Voor dat gedeelte word ik ingehuurd. Door op te treden als sparringpartner en hun adviezen te checken, weten de advocaten zeker dat zij op het goede spoor zitten voor wat betreft hun advisering.

Case:
Een advocaat belt mij met een probleem: cliënten willen in appel, maar de advocaat schat de kansen niet hoog in. Wil ik de zaak nog eens grondig doorlichten met name op cao-rechtelijke aspecten? Ik heb dat gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat het verstandiger is om niet in appel te gaan. Cliënten zijn zo behoed voor nóg een desillusie en hoge kosten. Zij konden zich na de second opinion beter neerleggen bij de uitspraak in eerste instantie.

Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen