Publicaties

Tariefafspraken zzp’ers

Gepubliceerd: 20 juli, 2023
Uit de jaarlijkse rapportage van het Ministerie van SZW (“Cao-afspraken 2023”) blijkt dat momenteel in negen cao’s (van toepassing op 1%…

Nieuw Cursusaanbod

Gepubliceerd: 01 mei, 2023
Met plezier kondig ik nieuw cursusaanbod aan op mijn website Werkingssfeer en cao (6 juni) Cao-recht Actualiteiten (29 juni) Cao-recht voor…

Actualiseer de werkingssfeer!

Gepubliceerd: 01 mei, 2023
Hoog op de agenda van de Stichting van de Arbeid staat de constatering dat er tal van werknemers werkzaam zijn in een zogenoemde ‘witte…

Wijziging Cao Metalektro

Gepubliceerd: 16 februari, 2023
Voor degenen die betrokken zijn bij de sector Metalektro is goed om alert te zijn op een wijziging van deze cao. Het begrip ‘onderneming’…

Werkingssfeer van cao’s

Gepubliceerd: 14 juni, 2022
In de cao-praktijk is het begrip ‘werkingssfeer’ van groot belang. Of een onderneming wel of niet onder de werkingssfeer van een cao valt,…

Het avv-loze tijdperk: wat geldt?

Gepubliceerd: 12 januari, 2022
De algemeen verbindend verklaring (hierna: ‘avv’) is een speciaal instrument dat het mogelijk maakt een cao van toepassing te verklaren op…

Tijdsaspecten van de cao-werking

Gepubliceerd: 14 oktober, 2021
Het gebeurt regelmatig dat de looptijd van een cao is verstreken voordat de nieuwe opvolgende cao van kracht is. Dat de nieuwe cao nog op…

Cao Orsima

Gepubliceerd: 01 juli, 2021
De kantonrechter oordeelt dat er geen aanleiding is om de vaste kerstgratificatie op grond van de individuele arbeidsovereenkomst aan te…

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen