Publicaties

Wijziging Cao Metalektro

Gepubliceerd: 16 februari, 2023
Voor degenen die betrokken zijn bij de sector Metalektro is goed om alert te zijn op een wijziging van deze cao. Het begrip ‘onderneming’…

Werkingssfeer van cao’s

Gepubliceerd: 14 juni, 2022
In de cao-praktijk is het begrip ‘werkingssfeer’ van groot belang. Of een onderneming wel of niet onder de werkingssfeer van een cao valt,…

Het avv-loze tijdperk: wat geldt?

Gepubliceerd: 12 januari, 2022
De algemeen verbindend verklaring (hierna: ‘avv’) is een speciaal instrument dat het mogelijk maakt een cao van toepassing te verklaren op…

Tijdsaspecten van de cao-werking

Gepubliceerd: 14 oktober, 2021
Het gebeurt regelmatig dat de looptijd van een cao is verstreken voordat de nieuwe opvolgende cao van kracht is. Dat de nieuwe cao nog op…

Cao Orsima

Gepubliceerd: 01 juli, 2021
De kantonrechter oordeelt dat er geen aanleiding is om de vaste kerstgratificatie op grond van de individuele arbeidsovereenkomst aan te…

Recente nieuwsitems

Wijziging Cao Metalektro

Voor degenen die betrokken zijn bij de sector Metalektro is goed om alert te zijn op een wijziging van deze cao. Het begrip ‘onderneming’ werd voorheen ‘enkelvoudig’ begrepen, maar nu is door cao-partijen verduidelijkt dat onder het begrip ‘onderneming’ ook een groepsonderneming…

Geschiedenis en totstandkoming cao

Afgelopen jaar is in opdracht van het A+O Fonds Provincies een aantal filmpjes opgenomen om werknemers bewust(er) te maken van de cao, en de totstandkoming daarvan. Ik heb daar graag aan meegewerkt en ben in twee van deze filmpjes geïnterviewd. Het resultaat treft u hierbij. De…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen