Publicaties

Nieuw Cursusaanbod

Gepubliceerd: 01 mei, 2023
Met plezier kondig ik nieuw cursusaanbod aan op mijn website Werkingssfeer en cao (6 juni) Cao-recht Actualiteiten (29 juni) Cao-recht voor…

Actualiseer de werkingssfeer!

Gepubliceerd: 01 mei, 2023
Hoog op de agenda van de Stichting van de Arbeid staat de constatering dat er tal van werknemers werkzaam zijn in een zogenoemde ‘witte…

Wijziging Cao Metalektro

Gepubliceerd: 16 februari, 2023
Voor degenen die betrokken zijn bij de sector Metalektro is goed om alert te zijn op een wijziging van deze cao. Het begrip ‘onderneming’…

Werkingssfeer van cao’s

Gepubliceerd: 14 juni, 2022
In de cao-praktijk is het begrip ‘werkingssfeer’ van groot belang. Of een onderneming wel of niet onder de werkingssfeer van een cao valt,…

Het avv-loze tijdperk: wat geldt?

Gepubliceerd: 12 januari, 2022
De algemeen verbindend verklaring (hierna: ‘avv’) is een speciaal instrument dat het mogelijk maakt een cao van toepassing te verklaren op…

Tijdsaspecten van de cao-werking

Gepubliceerd: 14 oktober, 2021
Het gebeurt regelmatig dat de looptijd van een cao is verstreken voordat de nieuwe opvolgende cao van kracht is. Dat de nieuwe cao nog op…

Cao Orsima

Gepubliceerd: 01 juli, 2021
De kantonrechter oordeelt dat er geen aanleiding is om de vaste kerstgratificatie op grond van de individuele arbeidsovereenkomst aan te…

Recente nieuwsitems

Nieuw Cursusaanbod

Met plezier kondig ik nieuw cursusaanbod aan op mijn website Werkingssfeer en cao (6 juni) Cao-recht Actualiteiten (29 juni) Cao-recht voor Accountants (op aanvraag) Dit alles kan ook In Company worden georganiseerd.Uiteraard vindt ook nog steeds in ieder seizoen de Leergang…

Actualiseer de werkingssfeer!

Hoog op de agenda van de Stichting van de Arbeid staat de constatering dat er tal van werknemers werkzaam zijn in een zogenoemde ‘witte vlek’. Dit betekent dat er geen werkingssfeer is voor verplichte deelname aan een Bedrijfstakpensioenfonds of AVV- cao. Soms komt dit ook voort…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen