Over mij

CAO-Recht Advies & Opleiding

Contact cao-recht

Cao-specialist

Esther Koot heeft een wetenschappelijke achtergrond, zo was zij als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij promoveerde op een cao-rechtelijk proefschrift getiteld: “Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid”.

 

Na haar promotie werkte zij korte tijd als advocaat en vervolgens als professional support lawyer bij Allen & Overy LLP te Amsterdam. In haar dagelijkse praktijk bij Cao-recht advies en opleiding adviseert Esther overheden, bedrijven, advocaten, cao-partijen, ondernemingsraden en brancheorganisaties over de toepassing van het cao-recht.

Cao-expert

Naast haar dagelijkse praktijk werkt Esther Koot geregeld als paritair voorzitter van sectorale geschillen- danwel beroepscommissies, is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA), lid van de werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en publiceert zij regelmatig in de arbeidsrechtelijke vakliteratuur. Samen met Huub de Graaff is zij initiatiefnemer van de CaoCoaches (www.caocoaches.nl) waarmee zij cao-partijen begeleiden op weg naar toekomstbestendige cao’s. Daarbij is Esther als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij Collectief Arbeidsrecht en Staking doceert.

 

 

Ook geeft zij les in de post-academische Groninger Leergang Arbeidsrecht. Ze bewerkt de (voormalige Losbladige) Arbeidsovereenkomst voor de Wet AVV en de Wet op de Loonvorming voor Wolters Kluwer. Voor Sdu Commentaar bewerkt zij een deel van het artikelsgewijs commentaar op de Wet CAO en de Wet AVV. Esther Koot is auteur van het boek ‘Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid’ waarvan de derde druk in 2020 is verschenen. Tot slot is ze vaste medewerker Opmaat Nieuws voor de sectie cao-recht, alsmede annotator voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). Een overzicht van publicaties vindt u hier.

Collectieve arbeidsvoorwaarden

 

Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractvrijheid

Actueel: De derde druk van mijn boek ‘Collectieve arbeidsvoorwaarden en in individuele contractsvrijheid’ is verschenen in oktober 2020. Dit boek is verkrijgbaar via de online Kluwershop. Zie hier voor de recensie van de tweede druk door prof. mr. R.A.A. Duk.

Boek bestellen
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen