Welkom bij hét meest gespecialiseerde Cao-recht kantoor van Nederland, deskundig en persoonlijk in advisering en opleiding.

Cao-recht advies en opleiding is het bedrijf waarin ik mijn wetenschappelijke passie voor cao-recht verbind met mijn missie om het cao-recht op brede basis ingang te doen vinden in de praktijk.

Mijn naam is Esther Koot-van der Putte. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond: ik promoveerde in 2007 op een cao-rechtelijk proefschrift. Na een korte carrière in de advocatuur koos ik voor zelfstandigheid om me exclusief te kunnen wijden aan cao-vraagstukken.
Mijn opdrachtgevers zijn advocaten,overheden, HR-managers, paritaire organen, cao-handhavingsorganen, vakbondsadvocaten, bedrijven, accountants en ondernemingsraden. Neem gerust contact op om te zien of ik ook iets voor u kan betekenen!

Actueel: De derde druk van mijn boek ‘Collectieve arbeidsvoorwaarden en in individuele contractsvrijheid’ is verschenen in oktober 2020. Dit boek is verkrijgbaar via de online Kluwershop. Zie hier voor de recensie van de tweede druk door prof. mr. R.A.A. Duk.

Zwetsloot DSC 9626
Boek Presentatie

Visie

Cao-recht is in mijn visie een ultieme uiting van beschaving. Het feit dat doorgaans tegengestelde belangen worden
uitgeruild in collectieve onderhandelingen, levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn en de welvaart van grote
groepen werknemers én werkgevers. Dit past ook bij mijn persoonlijke visie, waarvan warmte, verbondenheid en
betrokkenheid de kern vormen.

KLANTEN

 • Advocatuur:
  De Brauw Blackstone
  Boekel de Neree
  Bellius advocaten
  VMW Taxand
  Banning NV
  AKD Advocatuur
  CMS Derks Star Busman
  Van Lotringen en Goedings Advocaten
  Advocatenkantoor Suiskens
  Advocatenkantoor Lewin
  Van Diepen van der Kroef
  Schakenraad Advocaten
  Clingendael Advocaten
  Mellema advocatuur
  Willemse & van Poorten Advocaten
  Kaper Nooijen advocaten
  KennemersRoet advocaten
  HeidemanBoot Advocaten
  Schenkeveld advocaten
  Köster Advocaten
  Damiate Advocaten
  Verbeek de Caluwé
  Heideman Boot
  Haseborg & Zillinger
  Yuen Law Firm
  BEX Legal
  Cordemeyer & Slager

  Accountants:
  Horlings
  Overheid:
  Ministerie van Binnenlandse zaken
  Gemeente Alkmaar
  Provincie Limburg
  CAOP
  Inspectie SZW
  RAV Brabant
  Tweede Kamer fractie D’66
  VNG
  SVB-BBZ
  Bank:
  ABN AMRO
  ING HR Labour Legal
  Bouw:
  Woonmodern Bouwgroep
  Cordares
  Industrie:
  Koppers Netherlands BV
  Infra:
  NS-groep

  Arbeidsverhoudingen:
  Bedrijfsraad Motorvoeruigen
  NVJ
  Het Zwarte Corps
  A&O Services
  Verbond van Verzekeraars
  CNV Vakcentrale
  VHG
  Recron
  Particuliere Beveiliging
  Kikk

  Educatie:
  E-Wise
  Eggens Instituut (UvA)
  Rijksuniversiteit Groningen
  SDU Uitgevers
  Avans Fontys Hogeschool
  Overige:
  Erasmus MC
  Functierecht.nl
  Goodmorning BV
  A-advies

 • 1

KLANTEN

 • Advocatuur:

  De Brauw Blackstone

  Boekel de Neree
  Bellius advocaten

  VMW Taxand

  Banning NV

  AKD Advocatuur

  CMS Derks Star Busman

  Van Lotringen en Goedings Advocaten

  Advocatenkantoor Suiskens

  Advocatenkantoor Lewin

  Van Diepen van der Kroef

  Schakenraad Advocaten

  Clingendael Advocaten

  Mellema advocatuur

  Willemse & van Poorten Advocaten

  Kaper Nooijen advocaten

  KennemersRoet advocaten

  HeidemanBoot Advocaten

  Schenkeveld advocaten

  Köster Advocaten

  Damiate Advocaten

  Verbeek de Caluwé

  Heideman Boot

  Haseborg & Zillinger

  Yuen Law Firm

  BEX Legal

  Cordemeyer & Slager


  Accountants:

  Horlings


  Overheid:

  Ministerie van Binnenlandse zaken

  Gemeente Alkmaar

  Provincie Limburg

  CAOP

  Inspectie SZW

  RAV Brabant

  Tweede Kamer fractie D’66

  VNG

  SVB-BBZ

  OPDRACHTGEVERS DEEL 2

 • 1
 • Cao-recht cursus
cursus

Een ongebruikelijk plezierige cursus Cao-recht met veel interactie. Daar sta ik voor!

Het cao-recht is een technisch terrein waar het soms lastig manoeuvreren is. Met de juiste en gedegen kennis kunt u zich in uw dagelijkse praktijk goed bewegen. Alle relevante onderdelen van het cao-recht worden behandeld in de Specialisatiecursus Cao-recht die in het voor- en najaar in Haarlem wordt gegeven.
Zie voor het uitgebreide programma hier.

Er zijn ook legio mogelijkheden voor In Company onderwijs, waarbij u als opdrachtgever zelf een aantal onderwerpen kiest uit het keuzemenu Cao-recht.

Samen stellen we dan een passend programma samen. Veel grote en middelgrote advocatenkantoren hebben al een inhouse cursus cao-recht op hun programma gehad.

De cursus Cao-recht is tot nu toe steeds zeer positief geëvalueerd (gemiddeld een 8,8), mede door de kleinschaligheid en grondigheid van de cursus alsmede de persoonlijke benadering.

Eerst volgende cursus


AGENDA:
In februari 2022 verzorg ik de Wintercursus Cao-recht Online.
Deze is geheel of per blok te volgen. Zie het complete programma (hier).

Blok 1: 1 februari 2022
9.15 – 10.30u Gebondenheid aan de cao (het ‘trappetje’)(programma)
Blok 2: 4 februari 2022:
9.15 – 10.30u Gebondenheid en tijdsaspecten (programma)
Blok 3: 8 februari 2022:
9.15 – 10.30u Incorporatie en wijziging toepasselijke cao (programma)
Blok 4: 11 februari 2022:
9.15 – 10.30u Ondernemings-cao en Bedrijfstak-cao (programma)
Blok 5: 15 februari 2022:
9.15 – 10.30u Ongebonden werknemers en driekwart dwingend recht (programma)
Blok 6: 18 februari 2022:
9.15 – 10.30u Uitleg van cao’s (programma)

NIEUW:
Cao-recht Actualiteiten (online)
Deze online cursus is In Company te boeken en duurt ca. 3 uur.


 

 

Aanmelden

 

 • Cao-advies
 • Partners
Cao recht

Adviseren doe ik met veel plezier. De mogelijkheden om mij in te schakelen zijn legio, zo werk ik veel voor advocaten als 'the lawyers' lawyer' waarbij ik mijn specialistische expertise in een (deel van de) procedure kan inzetten. Ook kan ik meewerken als specialist in een adviestraject. Klanten zijn onder meer het Ministerie van SZW, Inspectie SZW, ABN-Amro, NS.

Mijn adviespraktijk is heel divers:, naast het werk als ‘lawyers’ lawyer treed ik op als sparring partner, geef ik werkingssfeeradvies, advies over bindings-vraagstukken, al dan niet na overgang van onderneming, verzorg ik second opinions, waarbij de kansen van een (hoger beroeps-)procedure worden ingeschat.

Case:

Dit jaar heb ik cao-partijen geadviseerd over een sluitende formulering van hun werkingssfeer. Daarop kon ook een passend dispensatiebeleid worden geënt. Cao-partijen worstelden al jaren met de formulering maar zijn nu tevreden. Er is duidelijkheid voor de werkgevers en werknemers in de sector.

Case:

Een advocatenkantoor werkt in een bepaalde arbeidsrechtelijke procedure. Er zit een complex cao-rechtelijke component aan de zaak. Voor dat gedeelte word ik ingehuurd. Door op te treden als sparringpartner en hun adviezen te checken, weten de advocaten zeker dat zij op het goede spoor zitten voor wat betreft hun advisering.

Case:

Een advocaat belt mij met een probleem: cliënten willen in appel, maar de advocaat schat de kansen niet hoog in. Wil ik de zaak nog eens grondig doorlichten met name op cao-rechtelijke aspecten? Ik heb dat gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat het verstandiger is om niet in appel te gaan. Cliënten zijn zo behoed voor nóg een desillusie en hoge kosten. Zij konden zich na de second opinion beter neerleggen bij de uitspraak in eerste instantie.

Bij mijn advisering kan het nodig zijn samen te werken met gedegen partners. Op het terrein van Cao advies (onderhandeling, strategie) werk ik samen met Henk Strating en Wilco Brinkman. Zij vormen samen HS Arbeidsvoorwaarden www.hsarbeidsvoorwaarden.nl. Zij bieden een unieke service voor werkgevers(organisaties): het DOORLOPEND VRAAGBAAK ABONNEMENT

In het geval van een procesrechtelijk element aan een zaak werk ik samen met Alf Bungener van Pact Advocaten: pactadvocaten.nl/advocaten/alf-bungener

Daarnaast kan ik leunen op een uitgebreid netwerk binnen wetenschap, advocatuur en sociale partners, bedrijven en overheden, waardoor ik snel tot de kern van een probleem weet door te dringen. Doordat de lijnen kort zijn hoef ik niet zelf ieder ‘wiel uit te vinden’, hetgeen efficiënt is en prettig voor de portemonnee van de opdrachtgever.