In een recent stukje op Nu.nl wordt ingegaan op de berekening van de CPI-index en de nieuwe rekenmethode. De vraag die centraal staat is of dit effect zal gaan hebben op de cao-onderhandelingen. Werkgevers en werknemers hebben daar uiteraard hun eigen visie op, gezien de belangen die zij vertegenwoordigen.

Desgevraagd heb ik de journalist meegegeven dat het van groot belang is om de empathie in het oog te houden bij het voeren van de onderhandelingen: "We hebben te maken met een heel aparte en unieke situatie. Eerst de coronacrisis en daarna de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en een nieuwe methode om de inflatie te meten. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Beide kampen hebben het lastig."

Zie voor het artikel: https://www.nu.nl/economie/6270828/tijd-van-10-procent-loonsverhoging-lijkt-wel-weer-voorbij.html

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen