Uit de jaarlijkse rapportage van het Ministerie van SZW (“Cao-afspraken 2023”) blijkt dat momenteel in negen cao’s (van toepassing op 1% van de werknemers onder een cao), een afspraak is opgenomen over (of richtlijnen voor) tarieven voor zzp’ers.

In de vorige rapportage van SZW (“Cao-afspraken 2021”) was al sprake van vijf sectoren met dergelijke afspraken. Het betrof de bedrijfstakcao’s Architectenbureaus, NAPK Muziekensembles, Nederlandse Poppodia en Festivals, Omroeppersoneel, en Toneel en Dans. Ook was er een bepaling opgenomen in de ‘Fair Practice Code’ voor de Publieke Omroep. Deze bepaling maakt geen deel uit van de cao voor het Omroeppersoneel, maar is wel medeondertekend door de FNV en CNV

Er zijn nu vier nieuwe afspraken bijgekomen, namelijk in de bedrijfstakcao’s: Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO), Kunsteducatie, Nederlandse Podia en Veiligheidsdomein.

Zie voor de volledige rapportage waarin ook alle cao-bepalingen zijn opgenomen: SZW, Cao-afspraken 2023, https://open.overheid.nl/documenten/160a395c-7e15-4b53-923a-ee0b71f0c72c/file

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen