Afgelopen jaar is in opdracht van het A+O Fonds Provincies een aantal filmpjes opgenomen om werknemers bewust(er) te maken van de cao, en de totstandkoming daarvan.

Ik heb daar graag aan meegewerkt en ben in twee van deze filmpjes geïnterviewd. Het resultaat treft u hierbij. De boodschap die uit de filmpjes spreekt is: laten we de cao niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het is een verworvenheid die zwaar bevochten is en waar we veel welvaart aan ontlenen. Ook anno 2023 is het van belang dit gewaardeerde ordeningsinstrument te koesteren. Dit geldt voor zowel werkgevers als werknemers.

 

https://omooc.nl/inzicht/de-ontstaansgeschiedenis-van-medezeggenschap/

 

https://omooc.nl/inzicht/de-totstandkoming-van-een-cao/

 

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…

Deliveroo moet verplicht aansluiten bij BPF Vervoer

De opeenvolgende Deliveroo-zaken lezen bijna als een spannende roman en hebben op verschillende terreinen meer duidelijkheid gebracht. Niet alleen op het gebied van het individuele arbeidsrecht: was de ‘rider’ nu te zien als werknemer of juist als ‘opdrachtnemer’, en welke…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen