Afgelopen jaar is in opdracht van het A+O Fonds Provincies een aantal filmpjes opgenomen om werknemers bewust(er) te maken van de cao, en de totstandkoming daarvan.

Ik heb daar graag aan meegewerkt en ben in twee van deze filmpjes geïnterviewd. Het resultaat treft u hierbij. De boodschap die uit de filmpjes spreekt is: laten we de cao niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het is een verworvenheid die zwaar bevochten is en waar we veel welvaart aan ontlenen. Ook anno 2023 is het van belang dit gewaardeerde ordeningsinstrument te koesteren. Dit geldt voor zowel werkgevers als werknemers.

 

https://omooc.nl/inzicht/de-ontstaansgeschiedenis-van-medezeggenschap/

 

https://omooc.nl/inzicht/de-totstandkoming-van-een-cao/

 

Recente nieuwsitems

Wijziging Cao Metalektro

Voor degenen die betrokken zijn bij de sector Metalektro is goed om alert te zijn op een wijziging van deze cao. Het begrip ‘onderneming’ werd voorheen ‘enkelvoudig’ begrepen, maar nu is door cao-partijen verduidelijkt dat onder het begrip ‘onderneming’ ook een groepsonderneming…

TUI moet met vakbond onderhandelen

Noot bij | Gerechtshof Den Haag 30-08-2022 Artikel 32 lid 2 WOROver de reikwijdte van artikel 32 lid 2 WOR zijn de opvattingen niet eenduidig. Kan hiermee het recht om te onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden aan de OR worden toegedeeld? De President van de rechtbank…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen