Deze maand staat in ArbeidsRecht een artikel van mijn hand over #Cao-#werkingssfeer en het ondernemingsbegrip. Voor de arbeidsverhoudingen is het van groot belang om de werkingssfeer helder te omschrijven. Het juist en sluitend definiëren van begrippen als 'onderneming' en 'werkgever' kan hierbij een grote rol spelen. In onderstaand artikel worden voorbeelden gegeven van sectoren die al werken met een meervoudig werkingssfeerbegrip. Deze keuze maakt het mogelijk om ook ondersteunende entiteiten binnen één concern onder de werkingssfeer te brengen.

Bekijk Pdf

De link vindt u hier: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7115673776918257664/

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…

Deliveroo moet verplicht aansluiten bij BPF Vervoer

De opeenvolgende Deliveroo-zaken lezen bijna als een spannende roman en hebben op verschillende terreinen meer duidelijkheid gebracht. Niet alleen op het gebied van het individuele arbeidsrecht: was de ‘rider’ nu te zien als werknemer of juist als ‘opdrachtnemer’, en welke…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen