Hoog op de agenda van de Stichting van de Arbeid staat de constatering  dat er tal van werknemers werkzaam zijn in een zogenoemde ‘witte vlek’. Dit betekent dat er geen werkingssfeer is voor verplichte deelname aan een Bedrijfstakpensioenfonds of AVV- cao. Soms komt dit ook voort uit verouderde werkingssfeerbepalingen of doordat werkingssfeerbepalingen niet goed zijn afgestemd op de aanpalende sector. De Stichting van de Arbeid en de Minister van SZW roepen sectoren op hun werkingssfeer regelmatig te actualiseren zodat er zo min mogelijk werknemers in zo’n ‘witte vlek’ belanden (https://www.stvda.nl/nl/publicaties/witte-vlek-pensioenen). Ik denk graag mee met cao-partijen om hun werkingssfeer zo adequaat mogelijk te formuleren en in onderling overleg af te stemmen, ook op de aangrenzende sector.

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen