Voor degenen die betrokken zijn bij de sector Metalektro is goed om alert te zijn op een wijziging van deze cao. Het begrip ‘onderneming’ werd voorheen ‘enkelvoudig’ begrepen, maar nu is door cao-partijen verduidelijkt dat onder het begrip ‘onderneming’ ook een groepsonderneming of concern kan worden verstaan. Dit kan gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van de Cao Metalektro op uw organisatie, zeker als deze bestaat uit meerdere BV’s. Verstandig om een APK te plannen om te zien of uw onderneming (of onderdelen daarvan) door de wijziging mogelijk onder de werkingssfeer van de Cao Metalektro komen te vallen. Zie de tekst van Bijlage A Cao Metalektro 2022-2024:

1 sub b: “b. Deze overeenkomst is tevens van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van werknemers in dienst van de werkgever die niet valt onder 6 of 7 van deze bijlage en in hoofdzaak ondersteunende en/of samenhangende activiteiten verricht ten

behoeve van een of meer werkgever(s) in de Metalektro waarmee de werkgever een gezamenlijke onderneming vormt, tenzij de werkgever is gebonden aan de al of niet algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao voor het

Metaalbewerkingsbedrijf, of de cao voor het Technisch Installatiebedrijf.”

Uit de tekst blijkt dat het gaat om vennootschappen die niet zelf metaal of be- of verwerken, maar ondersteunend/samenhangend zijn aan of met de activiteiten van de Metalektro-werkgever.

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen